ผลการแข่งขัน กิจกรรมการแข่งขัน
การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ ม.1-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 008
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 97.30 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนกันทรารมณ์ จังหวัดศรีสะเกษ 94.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสองพิทยาคม จังหวัดแพร่ 91.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม จังหวัดเลย 87.30 ทอง 4  
5 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม จังหวัดเชียงราย 84.30 ทอง 5  
6 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ 81 ทอง 6  
7 โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก จังหวัดนครศรีธรรมราช 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านตาก ประชาวิทยาคาร จังหวัดตาก 79.40 เงิน 8  
9 โรงเรียนสารภีพิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ 79.20 เงิน 9  
10 โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี 78.30 เงิน 10  
11 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม จังหวัดชลบุรี 77.70 เงิน 11  
12 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม จังหวัดร้อยเอ็ด 73.50 เงิน 12  
13 โรงเรียนร่มเกล้า จังหวัดสกลนคร 68.10 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา จังหวัดชัยภูมิ 64 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จังหวัดสุโขทัย 54.30 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนตราษตระการคุณ จังหวัดตราด 50 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนท่าใหม่ 'พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกุล' จังหวัดจันทบุรี 50 เข้าร่วม 16  
18 โรงเรียนบางละมุง จังหวัดชลบุรี 50 เข้าร่วม 16  
19 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 50 เข้าร่วม 16  
20 โรงเรียนวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 50 เข้าร่วม 16  
21 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี จังหวัดชลบุรี 50 เข้าร่วม 16  
22 โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง จังหวัดกระบี่ 50 เข้าร่วม 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน