ผลการแข่งขัน กิจกรรมการแข่งขัน
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ม.1-3

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 009
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย จังหวัดระยอง 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 91.58 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสองพิทยาคม จังหวัดแพร่ 90.53 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม จังหวัดชลบุรี 81.05 ทอง 4  
5 โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี 71.58 เงิน 5  
6 โรงเรียนสารภีพิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ 69.11 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม จังหวัดเลย 68.05 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง 63.84 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนร่มเกล้า จังหวัดสกลนคร 63.74 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จังหวัดสุโขทัย 62.26 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนตราษตระการคุณ จังหวัดตราด 60 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบางละมุง จังหวัดชลบุรี 60 ทองแดง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน