ท่านที่ใช้ ip: 183.88.244.77 ในการเปิดเว็บeSchool
ให้เปลี่ยนเป็น http://mreschool.net
(จะเปลี่ยนipใหม่)

Adminstrator : Paisan Chanakul
e-mail : paisan2549@hotmail.com
Mobile Phone : 0815949748
Chiangrai