ที่
ชื่อโรงเรียน
รหัสโรงเรียน
1  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓ 073
2  โรงเรียนกันตังพิทยากร 008
3  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 197
4  โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 194
5  โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 165
6  โรงเรียนขุนขวากพิทยา 172
7  โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 184
8  โรงเรียนขุนยวมวิทยา 134
9  โรงเรียนคลองหินพิทยาคม 198
10  โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม 062
11  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย pcr
12  โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด 048
13  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง 050
14  โรงเรียนซินจง 120
15  โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม 203
16  โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม 208
17  โรงเรียนดอยงามวิทยาคม 054
18  โรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษก 066
19  โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 204
20  โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 167
21  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บำรุงที่ ๘๗ 094
22  โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ ฯ 131
23  โรงเรียนทุ่งช้าง 113
24  โรงเรียนท่าลี่วิทยา 157
25  โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 109
26  โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 212
27  โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ ๑ 042
28  โรงเรียนนครวิทยาคม 052
29  โรงเรียนนันทบุรีวิทยา 118
30  โรงเรียนนาน้อย 101
31  โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 102
32  โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 119
33  โรงเรียนน่านนคร 104
34  โรงเรียนน่านประชาอุทิศ 098
35  โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 159
36  โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม 189
37  โรงเรียนบ่อเกลือ 112
38  โรงเรียนบ้านจะตี 095
39  โรงเรียนบ้านจ้อง 085
40  โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา 148
41  โรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร" 162
42  โรงเรียนบ้านถ้ำ ตชด. 075
43  โรงเรียนบ้านทุ่งอ่าง 178
44  โรงเรียนบ้านนาคำ(นาคำวิทยาคาร) 089
45  โรงเรียนบ้านปางสา 088
46  โรงเรียนบ้านป่าซาง (ซางดรุณานุสาสน์) 078
47  โรงเรียนบ้านป่าแฝ-หนองอ้อ-สันทรายมูล 087
48  โรงเรียนบ้านผาแล 174
49  โรงเรียนบ้านพญาไพร 083
50  โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ 214
51  โรงเรียนบ้านศรีป่าแดง 080
52  โรงเรียนบ้านสันกอง 092
53  โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) bsk
54  โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" 143
55  โรงเรียนบ้านหลวง 125
56  โรงเรียนบ้านห้วยซ้อ 169
57  โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน 084
58  โรงเรียนบ้านห้วยหาน 173
59  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 081
60  โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 176
61  โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 041
62  โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 064
63  โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 164
64  โรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง 179
65  โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) bmk
66  โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) bmc
67  โรงเรียนบ้านแม่หม้อ 093
68  โรงเรียนบ้านโคนวิทยา 192
69  โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 091
70  โรงเรียนบ้านใหม่ชุมพร 090
71  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 076
72  โรงเรียนบ้านใหม่โชคชัย 177
73  โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที่ 168 175
74  โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 142
75  โรงเรียนปล้องวิทยาคม 182
76  โรงเรียนปอวิทยา 180
77  โรงเรียนปัว 160
78  โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 055
79  โรงเรียนผดุงปัญญา 070
80  โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ ๒ 077
81  โรงเรียนพญาเม็งราย pyr
82  โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 117
83  โรงเรียนพัฒนาคุณภาพการศึกษา mfu
84  โรงเรียนพานพิทยาคม 051
85  โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 057
86  โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดเแพร่ 155
87  โรงเรียนฟากท่าวิทยา 193
88  โรงเรียนภูเรือวิทยา 158
89  โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 144
90  โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 161
91  โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 114
92  โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม 185
93  โรงเรียนยาบหัวนาวิทยา 100
94  โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 074
95  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 152
96  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 121
97  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๕ 082
98  โรงเรียนร่องก๊อ-ม่วงคำ rkm
99  โรงเรียนร่องเบ้อวิทยา 046
100  โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ 166
101  โรงเรียนลองวิทยา 127
102  โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม 141
103  โรงเรียนวัดชันสูตร 211
104  โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม 044
105  โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม 213
106  โรงเรียนวัดฝั่งหมิ่นวิทยา 047
107  โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 170
108  โรงเรียนวาวีวิทยาคม 061
109  โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 107
110  โรงเรียนศรีนครน่าน 105
111  โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 096
112  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 154
113  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน sms
114  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 132
115  โรงเรียนสตรีศรีน่าน 097
116  โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 146
117  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 147
118  โรงเรียนสองพิทยาคม 151
119  โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 065
120  โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 106
121  โรงเรียนสันทราย (พรหมณีวิทยา) 043
122  โรงเรียนสันสลีหลวง-สันนายาว 045
123  โรงเรียนสา 099
124  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 205
125  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม2 201
126  โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร 110
127  โรงเรียนสิงห์บุรี 209
128  โรงเรียนสุธีวิทยา 145
129  โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 111
130  โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 130
131  โรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยา 171
132  โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 186
133  โรงเรียนห้วยยอด 139
134  โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม 207
135  โรงเรียนห้องสอนศึกษา 133
136  โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 196
137  โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร (แก้วสุวรรณประสิทธิ์) 168
138  โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 071
139  โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 067
140  โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง 079
141  โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 049
142  โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 156
143  โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ 199
144  โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๕ 086
145  โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 116
146  โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 187
147  โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 063
148  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมกล้า อุตรดิตถ์ 150
149  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 163
150  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย 206
151  โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 126
152  โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 200
153  โรงเรียนเทศบาล๑ ศรีเกิด tsb
154  โรงเรียนเทิงวิทยาคม 181
155  โรงเรียนเมืองกระบี่ 195
156  โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 191
157  โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี 103
158  โรงเรียนเมืองเชลียง 149
159  โรงเรียนเมืองแงง 108
160  โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม mrw
161  โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม 202
162  โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 059
163  โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม wcr
164  โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 188
165  โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา 137
166  โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 122
167  โรงเรียนแก่งคอย 140
168  โรงเรียนแม่จันวิทยาคม mwk
169  โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม 072
170  โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 190
171  โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 135
172  โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 060
173  โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 056
174  โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา" 136
175  โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ mss
176  โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 053
177  โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 058
178  โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 129
179  โรงเรียนโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 128
180  โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี 115
181  โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 183