ที่
ชื่อโรงเรียน
รหัสโรงเรียน
1  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 215
2  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓ 073
3  โรงเรียนกันตังพิทยากร 008
4  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 197
5  โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 194
6  โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 165
7  โรงเรียนขุนขวากพิทยา 172
8  โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 184
9  โรงเรียนขุนยวมวิทยา 134
10  โรงเรียนคลองหินพิทยาคม 198
11  โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม 062
12  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย pcr
13  โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด 048
14  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง 050
15  โรงเรียนซินจง 120
16  โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม 203
17  โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม 208
18  โรงเรียนดอยงามวิทยาคม 054
19  โรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษก 066
20  โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 204
21  โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 167
22  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บำรุงที่ ๘๗ 094
23  โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ ฯ 131
24  โรงเรียนทุ่งช้าง 113
25  โรงเรียนท่าลี่วิทยา 157
26  โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 109
27  โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 212
28  โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ ๑ 042
29  โรงเรียนนครวิทยาคม 052
30  โรงเรียนนันทบุรีวิทยา 118
31  โรงเรียนนาน้อย 101
32  โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 102
33  โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 119
34  โรงเรียนน่านนคร 104
35  โรงเรียนน่านประชาอุทิศ 098
36  โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 159
37  โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม 189
38  โรงเรียนบ่อเกลือ 112
39  โรงเรียนบ้านจะตี 095
40  โรงเรียนบ้านจ้อง 085
41  โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา 148
42  โรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร" 162
43  โรงเรียนบ้านถ้ำ ตชด. 075
44  โรงเรียนบ้านทุ่งอ่าง 178
45  โรงเรียนบ้านนาคำ(นาคำวิทยาคาร) 089
46  โรงเรียนบ้านปางสา 088
47  โรงเรียนบ้านป่าซาง (ซางดรุณานุสาสน์) 078
48  โรงเรียนบ้านป่าแฝ-หนองอ้อ-สันทรายมูล 087
49  โรงเรียนบ้านผาแล 174
50  โรงเรียนบ้านพญาไพร 083
51  โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ 214
52  โรงเรียนบ้านศรีป่าแดง 080
53  โรงเรียนบ้านสันกลาง 218
54  โรงเรียนบ้านสันกอง 092
55  โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) bsk
56  โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" 143
57  โรงเรียนบ้านหลวง 125
58  โรงเรียนบ้านห้วยซ้อ 169
59  โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน 084
60  โรงเรียนบ้านห้วยหาน 173
61  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 081
62  โรงเรียนบ้านเมือง 044
63  โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 176
64  โรงเรียนบ้านเมืองพาน 041
65  โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 064
66  โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 164
67  โรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง 179
68  โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) bmk
69  โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 210
70  โรงเรียนบ้านแม่หม้อ 093
71  โรงเรียนบ้านโคนวิทยา 192
72  โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 091
73  โรงเรียนบ้านใหม่ชุมพร 090
74  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 076
75  โรงเรียนบ้านใหม่โชคชัย 177
76  โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที่ 168 175
77  โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 142
78  โรงเรียนปล้องวิทยาคม 182
79  โรงเรียนปอวิทยา 180
80  โรงเรียนปัว 160
81  โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 055
82  โรงเรียนผดุงปัญญา 070
83  โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ ๒ 077
84  โรงเรียนพญาเม็งราย pyr
85  โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 117
86  โรงเรียนพัฒนาคุณภาพการศึกษา mfu
87  โรงเรียนพานพิทยาคม 051
88  โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 057
89  โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดเแพร่ 155
90  โรงเรียนฟากท่าวิทยา 193
91  โรงเรียนภูเรือวิทยา 158
92  โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 144
93  โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 161
94  โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 114
95  โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม 185
96  โรงเรียนยาบหัวนาวิทยา 100
97  โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 074
98  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 152
99  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 121
100  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๕ 082
101  โรงเรียนร่องก๊อ-ม่วงคำ 217
102  โรงเรียนร่องเบ้อวิทยา 046
103  โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ 166
104  โรงเรียนลองวิทยา 127
105  โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม 141
106  โรงเรียนวัดชันสูตร 211
107  โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม 213
108  โรงเรียนวัดฝั่งหมิ่นวิทยา 047
109  โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 170
110  โรงเรียนวาวีวิทยาคม 061
111  โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 107
112  โรงเรียนศรีนครน่าน 105
113  โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 096
114  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 154
115  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน sms
116  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 132
117  โรงเรียนสตรีศรีน่าน 097
118  โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 146
119  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 147
120  โรงเรียนสองพิทยาคม 151
121  โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 065
122  โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 106
123  โรงเรียนสันทราย (พรหมณีวิทยา) 043
124  โรงเรียนสันสลีหลวง-สันนายาว 045
125  โรงเรียนสา 099
126  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 205
127  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม2 201
128  โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร 110
129  โรงเรียนสิงห์บุรี 209
130  โรงเรียนสุธีวิทยา 145
131  โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 111
132  โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 130
133  โรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยา 171
134  โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 186
135  โรงเรียนห้วยยอด 139
136  โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม 207
137  โรงเรียนห้องสอนศึกษา 133
138  โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 196
139  โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร (แก้วสุวรรณประสิทธิ์) 168
140  โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 071
141  โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 067
142  โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง 079
143  โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 049
144  โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 156
145  โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ 199
146  โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๕ 086
147  โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 116
148  โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 187
149  โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 063
150  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมกล้า อุตรดิตถ์ 150
151  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 163
152  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย 206
153  โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 126
154  โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 200
155  โรงเรียนเทศบาล๑ ศรีเกิด 216
156  โรงเรียนเทิงวิทยาคม 181
157  โรงเรียนเมืองกระบี่ 195
158  โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 191
159  โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี 103
160  โรงเรียนเมืองเชลียง 149
161  โรงเรียนเมืองแงง 108
162  โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม mrw
163  โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม 202
164  โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 059
165  โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม wcr
166  โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 188
167  โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา 137
168  โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 122
169  โรงเรียนแก่งคอย 140
170  โรงเรียนแม่จันวิทยาคม mwk
171  โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม 072
172  โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 190
173  โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 135
174  โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 060
175  โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 056
176  โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา" 136
177  โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ mss
178  โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 053
179  โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 058
180  โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 129
181  โรงเรียนโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 128
182  โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี 115
183  โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 183