ที่
ชื่อโรงเรียน
รหัสโรงเรียน
1  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 215
2  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓ 073
3  โรงเรียนกันตังพิทยากร 008
4  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 197
5  โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 194
6  โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 165
7  โรงเรียนขุนขวากพิทยา 172
8  โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 184
9  โรงเรียนขุนยวมวิทยา 134
10  โรงเรียนคลองหินพิทยาคม 198
11  โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม 062
12  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย pcr
13  โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด 048
14  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง 050
15  โรงเรียนซินจง 120
16  โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม 203
17  โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม 208
18  โรงเรียนดอยงามวิทยาคม 054
19  โรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษก 066
20  โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 204
21  โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 167
22  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บำรุงที่ ๘๗ 094
23  โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ ฯ 131
24  โรงเรียนทุ่งช้าง 113
25  โรงเรียนท่าลี่วิทยา 157
26  โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 109
27  โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 212
28  โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ ๑ 042
29  โรงเรียนนครวิทยาคม 052
30  โรงเรียนนันทบุรีวิทยา 118
31  โรงเรียนนาน้อย 101
32  โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 102
33  โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 119
34  โรงเรียนน่านนคร 104
35  โรงเรียนน่านประชาอุทิศ 098
36  โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 159
37  โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม 189
38  โรงเรียนบ่อเกลือ 112
39  โรงเรียนบ้านจะตี 095
40  โรงเรียนบ้านจ้อง 085
41  โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา 148
42  โรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร" 162
43  โรงเรียนบ้านถ้ำ ตชด. 075
44  โรงเรียนบ้านทุ่งอ่าง 178
45  โรงเรียนบ้านนาคำ(นาคำวิทยาคาร) 089
46  โรงเรียนบ้านปางสา 088
47  โรงเรียนบ้านป่าซาง (ซางดรุณานุสาสน์) 078
48  โรงเรียนบ้านป่าแฝ-หนองอ้อ-สันทรายมูล 087
49  โรงเรียนบ้านผาแล 174
50  โรงเรียนบ้านพญาไพร 083
51  โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ 214
52  โรงเรียนบ้านศรีป่าแดง 080
53  โรงเรียนบ้านสันกอง 092
54  โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) bsk
55  โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" 143
56  โรงเรียนบ้านหลวง 125
57  โรงเรียนบ้านห้วยซ้อ 169
58  โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน 084
59  โรงเรียนบ้านห้วยหาน 173
60  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 081
61  โรงเรียนบ้านเมือง 044
62  โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 176
63  โรงเรียนบ้านเมืองพาน 041
64  โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 064
65  โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 164
66  โรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง 179
67  โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) bmk
68  โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 210
69  โรงเรียนบ้านแม่หม้อ 093
70  โรงเรียนบ้านโคนวิทยา 192
71  โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 091
72  โรงเรียนบ้านใหม่ชุมพร 090
73  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 076
74  โรงเรียนบ้านใหม่โชคชัย 177
75  โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที่ 168 175
76  โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 142
77  โรงเรียนปล้องวิทยาคม 182
78  โรงเรียนปอวิทยา 180
79  โรงเรียนปัว 160
80  โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 055
81  โรงเรียนผดุงปัญญา 070
82  โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ ๒ 077
83  โรงเรียนพญาเม็งราย pyr
84  โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 117
85  โรงเรียนพัฒนาคุณภาพการศึกษา mfu
86  โรงเรียนพานพิทยาคม 051
87  โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 057
88  โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดเแพร่ 155
89  โรงเรียนฟากท่าวิทยา 193
90  โรงเรียนภูเรือวิทยา 158
91  โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 144
92  โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 161
93  โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 114
94  โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม 185
95  โรงเรียนยาบหัวนาวิทยา 100
96  โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 074
97  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 152
98  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 121
99  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๕ 082
100  โรงเรียนร่องก๊อ-ม่วงคำ 217
101  โรงเรียนร่องเบ้อวิทยา 046
102  โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ 166
103  โรงเรียนลองวิทยา 127
104  โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม 141
105  โรงเรียนวัดชันสูตร 211
106  โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม 213
107  โรงเรียนวัดฝั่งหมิ่นวิทยา 047
108  โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 170
109  โรงเรียนวาวีวิทยาคม 061
110  โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 107
111  โรงเรียนศรีนครน่าน 105
112  โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 096
113  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 154
114  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน sms
115  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 132
116  โรงเรียนสตรีศรีน่าน 097
117  โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 146
118  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 147
119  โรงเรียนสองพิทยาคม 151
120  โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 065
121  โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 106
122  โรงเรียนสันทราย (พรหมณีวิทยา) 043
123  โรงเรียนสันสลีหลวง-สันนายาว 045
124  โรงเรียนสา 099
125  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 205
126  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม2 201
127  โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร 110
128  โรงเรียนสิงห์บุรี 209
129  โรงเรียนสุธีวิทยา 145
130  โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 111
131  โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 130
132  โรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยา 171
133  โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 186
134  โรงเรียนห้วยยอด 139
135  โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม 207
136  โรงเรียนห้องสอนศึกษา 133
137  โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 196
138  โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร (แก้วสุวรรณประสิทธิ์) 168
139  โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 071
140  โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 067
141  โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง 079
142  โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 049
143  โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 156
144  โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ 199
145  โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๕ 086
146  โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 116
147  โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 187
148  โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 063
149  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมกล้า อุตรดิตถ์ 150
150  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 163
151  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย 206
152  โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 126
153  โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 200
154  โรงเรียนเทศบาล๑ ศรีเกิด 216
155  โรงเรียนเทิงวิทยาคม 181
156  โรงเรียนเมืองกระบี่ 195
157  โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 191
158  โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี 103
159  โรงเรียนเมืองเชลียง 149
160  โรงเรียนเมืองแงง 108
161  โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม mrw
162  โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม 202
163  โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 059
164  โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม wcr
165  โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 188
166  โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา 137
167  โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 122
168  โรงเรียนแก่งคอย 140
169  โรงเรียนแม่จันวิทยาคม mwk
170  โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม 072
171  โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 190
172  โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 135
173  โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 060
174  โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 056
175  โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา" 136
176  โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ mss
177  โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 053
178  โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 058
179  โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 129
180  โรงเรียนโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 128
181  โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี 115
182  โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 183