ที่
ชื่อโรงเรียน
รหัสโรงเรียน
1  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 215
2  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓ 073
3  โรงเรียนกันตังพิทยากร 008
4  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 197
5  โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 194
6  โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 165
7  โรงเรียนขุนขวากพิทยา 172
8  โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 184
9  โรงเรียนขุนยวมวิทยา 134
10  โรงเรียนคลองหินพิทยาคม 198
11  โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม 062
12  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย pcr
13  โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด 048
14  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง 050
15  โรงเรียนซินจง 120
16  โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม 203
17  โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม 208
18  โรงเรียนดอยงามวิทยาคม 054
19  โรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษก 066
20  โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 204
21  โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 167
22  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บำรุงที่ ๘๗ 094
23  โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ ฯ 131
24  โรงเรียนทุ่งช้าง 113
25  โรงเรียนท่าลี่วิทยา 157
26  โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 109
27  โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 212
28  โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ ๑ 042
29  โรงเรียนนครวิทยาคม 052
30  โรงเรียนนันทบุรีวิทยา 118
31  โรงเรียนนาน้อย 101
32  โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 102
33  โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 119
34  โรงเรียนน่านนคร 104
35  โรงเรียนน่านประชาอุทิศ 098
36  โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 159
37  โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม 189
38  โรงเรียนบ่อเกลือ 112
39  โรงเรียนบ้านจะตี 095
40  โรงเรียนบ้านจ้อง 085
41  โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา 148
42  โรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร" 162
43  โรงเรียนบ้านถ้ำ ตชด. 075
44  โรงเรียนบ้านทุ่งอ่าง 178
45  โรงเรียนบ้านนาคำ(นาคำวิทยาคาร) 089
46  โรงเรียนบ้านปางสา 088
47  โรงเรียนบ้านป่าซาง (ซางดรุณานุสาสน์) 078
48  โรงเรียนบ้านป่าแฝ-หนองอ้อ-สันทรายมูล 087
49  โรงเรียนบ้านผาแล 174
50  โรงเรียนบ้านพญาไพร 083
51  โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ 214
52  โรงเรียนบ้านศรีป่าแดง 080
53  โรงเรียนบ้านสันกลาง 218
54  โรงเรียนบ้านสันกอง 092
55  โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) bsk
56  โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" 143
57  โรงเรียนบ้านหลวง 125
58  โรงเรียนบ้านห้วยซ้อ 169
59  โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน 084
60  โรงเรียนบ้านห้วยหาน 173
61  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 081
62  โรงเรียนบ้านเมือง 044
63  โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 176
64  โรงเรียนบ้านเมืองพาน 041
65  โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 064
66  โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 164
67  โรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง 179
68  โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) bmk
69  โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 210
70  โรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทอง 220
71  โรงเรียนบ้านแม่หม้อ 093
72  โรงเรียนบ้านโคนวิทยา 192
73  โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 091
74  โรงเรียนบ้านใหม่ชุมพร 090
75  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 076
76  โรงเรียนบ้านใหม่โชคชัย 177
77  โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที่ 168 175
78  โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 142
79  โรงเรียนปล้องวิทยาคม 182
80  โรงเรียนปอวิทยา 180
81  โรงเรียนปัว 160
82  โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 055
83  โรงเรียนผดุงปัญญา 070
84  โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ ๒ 077
85  โรงเรียนพญาเม็งราย pyr
86  โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 117
87  โรงเรียนพัฒนาคุณภาพการศึกษา mfu
88  โรงเรียนพานพิทยาคม 051
89  โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 057
90  โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดเแพร่ 155
91  โรงเรียนฟากท่าวิทยา 193
92  โรงเรียนภูเรือวิทยา 158
93  โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 144
94  โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 161
95  โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 114
96  โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม 185
97  โรงเรียนยาบหัวนาวิทยา 100
98  โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 074
99  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 152
100  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 121
101  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๕ 082
102  โรงเรียนร่องก๊อ-ม่วงคำ 217
103  โรงเรียนร่องเบ้อวิทยา 046
104  โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ 166
105  โรงเรียนลองวิทยา 127
106  โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม 141
107  โรงเรียนวัดชันสูตร 211
108  โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม 213
109  โรงเรียนวัดฝั่งหมิ่นวิทยา 047
110  โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 170
111  โรงเรียนวาวีวิทยาคม 061
112  โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 107
113  โรงเรียนศรีนครน่าน 105
114  โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 096
115  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 154
116  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน sms
117  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 132
118  โรงเรียนสตรีศรีน่าน 097
119  โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 146
120  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 147
121  โรงเรียนสองพิทยาคม 151
122  โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 065
123  โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 106
124  โรงเรียนสันทราย (พรหมณีวิทยา) 043
125  โรงเรียนสันสลีหลวง-สันนายาว 045
126  โรงเรียนสา 099
127  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 205
128  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม2 201
129  โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร 110
130  โรงเรียนสิงห์บุรี 209
131  โรงเรียนสุธีวิทยา 145
132  โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 111
133  โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 130
134  โรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยา 171
135  โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 186
136  โรงเรียนห้วยยอด 139
137  โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม 207
138  โรงเรียนห้องสอนศึกษา 133
139  โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 196
140  โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร (แก้วสุวรรณประสิทธิ์) 168
141  โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 071
142  โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 067
143  โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง 079
144  โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 049
145  โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 156
146  โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ 199
147  โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๕ 086
148  โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 116
149  โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 187
150  โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 063
151  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมกล้า อุตรดิตถ์ 150
152  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 163
153  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย 206
154  โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 126
155  โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 200
156  โรงเรียนเทศบาล๑ ศรีเกิด 216
157  โรงเรียนเทิงวิทยาคม 181
158  โรงเรียนเมืองกระบี่ 195
159  โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 219
160  โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 191
161  โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี 103
162  โรงเรียนเมืองเชลียง 149
163  โรงเรียนเมืองแงง 108
164  โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม mrw
165  โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม 202
166  โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 059
167  โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม wcr
168  โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 188
169  โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา 137
170  โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 122
171  โรงเรียนแก่งคอย 140
172  โรงเรียนแม่จันวิทยาคม mwk
173  โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม 072
174  โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 190
175  โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 135
176  โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 060
177  โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 056
178  โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา" 136
179  โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ mss
180  โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 053
181  โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 058
182  โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 129
183  โรงเรียนโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 128
184  โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี 115
185  โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 183