ที่
ชื่อโรงเรียน
รหัสโรงเรียน
1  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓ 073
2  โรงเรียนกันตังพิทยากร 008
3  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 197
4  โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 194
5  โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 165
6  โรงเรียนขุนขวากพิทยา 172
7  โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 184
8  โรงเรียนขุนยวมวิทยา 134
9  โรงเรียนคลองหินพิทยาคม 198
10  โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม 062
11  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย pcr
12  โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด 048
13  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง 050
14  โรงเรียนซินจง 120
15  โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม 203
16  โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม 208
17  โรงเรียนดอยงามวิทยาคม 054
18  โรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษก 066
19  โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 204
20  โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 167
21  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บำรุงที่ ๘๗ 094
22  โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ ฯ 131
23  โรงเรียนทุ่งช้าง 113
24  โรงเรียนท่าลี่วิทยา 157
25  โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 109
26  โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 212
27  โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ ๑ 042
28  โรงเรียนนครวิทยาคม 052
29  โรงเรียนนันทบุรีวิทยา 118
30  โรงเรียนนาน้อย 101
31  โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 102
32  โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 119
33  โรงเรียนน่านนคร 104
34  โรงเรียนน่านประชาอุทิศ 098
35  โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 159
36  โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม 189
37  โรงเรียนบ่อเกลือ 112
38  โรงเรียนบ้านจะตี 095
39  โรงเรียนบ้านจ้อง 085
40  โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา 148
41  โรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร" 162
42  โรงเรียนบ้านถ้ำ ตชด. 075
43  โรงเรียนบ้านทุ่งอ่าง 178
44  โรงเรียนบ้านนาคำ(นาคำวิทยาคาร) 089
45  โรงเรียนบ้านปางสา 088
46  โรงเรียนบ้านป่าซาง (ซางดรุณานุสาสน์) 078
47  โรงเรียนบ้านป่าแฝ-หนองอ้อ-สันทรายมูล 087
48  โรงเรียนบ้านผาแล 174
49  โรงเรียนบ้านพญาไพร 083
50  โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ 214
51  โรงเรียนบ้านศรีป่าแดง 080
52  โรงเรียนบ้านสันกลาง 218
53  โรงเรียนบ้านสันกอง 092
54  โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 222
55  โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" 143
56  โรงเรียนบ้านหลวง 125
57  โรงเรียนบ้านหินคอกควาย 221
58  โรงเรียนบ้านห้วยซ้อ 169
59  โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน 084
60  โรงเรียนบ้านห้วยหาน 173
61  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 081
62  โรงเรียนบ้านเมือง 044
63  โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 176
64  โรงเรียนบ้านเมืองพาน 041
65  โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 064
66  โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 164
67  โรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง 179
68  โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) bmk
69  โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 210
70  โรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทอง 220
71  โรงเรียนบ้านแม่หม้อ 093
72  โรงเรียนบ้านโคนวิทยา 192
73  โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 091
74  โรงเรียนบ้านใหม่ชุมพร 090
75  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 076
76  โรงเรียนบ้านใหม่โชคชัย 177
77  โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที่ 168 175
78  โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 142
79  โรงเรียนปล้องวิทยาคม 182
80  โรงเรียนปอวิทยา 180
81  โรงเรียนปัว 160
82  โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 055
83  โรงเรียนผดุงปัญญา 070
84  โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ ๒ 077
85  โรงเรียนพญาเม็งราย pyr
86  โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 117
87  โรงเรียนพัฒนาคุณภาพการศึกษา mfu
88  โรงเรียนพานพิทยาคม 051
89  โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 057
90  โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดเแพร่ 155
91  โรงเรียนฟากท่าวิทยา 193
92  โรงเรียนภูเรือวิทยา 158
93  โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 144
94  โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 161
95  โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 114
96  โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม 185
97  โรงเรียนยาบหัวนาวิทยา 100
98  โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 074
99  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 152
100  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 121
101  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๕ 082
102  โรงเรียนร่องก๊อ-ม่วงคำ 217
103  โรงเรียนร่องเบ้อวิทยา 046
104  โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ 166
105  โรงเรียนลองวิทยา 127
106  โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม 141
107  โรงเรียนวัดชันสูตร 211
108  โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม 213
109  โรงเรียนวัดฝั่งหมิ่นวิทยา 047
110  โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 170
111  โรงเรียนวาวีวิทยาคม 061
112  โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 107
113  โรงเรียนศรีนครน่าน 105
114  โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 096
115  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 154
116  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน sms
117  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 132
118  โรงเรียนสตรีศรีน่าน 097
119  โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 146
120  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 147
121  โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข 002
122  โรงเรียนสองพิทยาคม 151
123  โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 065
124  โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 106
125  โรงเรียนสันทราย (พรหมณีวิทยา) 043
126  โรงเรียนสันสลีหลวง-สันนายาว 045
127  โรงเรียนสา 099
128  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 205
129  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม2 201
130  โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร 110
131  โรงเรียนสิงห์บุรี 209
132  โรงเรียนสุธีวิทยา 145
133  โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 111
134  โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 130
135  โรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยา 171
136  โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 186
137  โรงเรียนห้วยยอด 139
138  โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม 207
139  โรงเรียนห้องสอนศึกษา 133
140  โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 196
141  โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร (แก้วสุวรรณประสิทธิ์) 168
142  โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 071
143  โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 067
144  โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง 079
145  โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 049
146  โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 156
147  โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ 199
148  โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๕ 086
149  โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 116
150  โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 187
151  โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 063
152  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมกล้า อุตรดิตถ์ 150
153  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 163
154  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย 206
155  โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 126
156  โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 200
157  โรงเรียนเทศบาล๑ ศรีเกิด 216
158  โรงเรียนเทิงวิทยาคม 181
159  โรงเรียนเมืองกระบี่ 195
160  โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 219
161  โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 191
162  โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี 103
163  โรงเรียนเมืองเชลียง 149
164  โรงเรียนเมืองแงง 108
165  โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม mrw
166  โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม 202
167  โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 059
168  โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม wcr
169  โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 188
170  โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา 137
171  โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 122
172  โรงเรียนแก่งคอย 140
173  โรงเรียนแม่จันวิทยาคม mwk
174  โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม 072
175  โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 190
176  โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 135
177  โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 060
178  โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 056
179  โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา" 136
180  โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ mss
181  โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 053
182  โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 058
183  โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 129
184  โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 128
185  โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี 115
186  โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 183