เม็งราย เดินวิ่งปั่นการกุศล 39 ปี ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม

รายชื่อผู้ที่การลงทะเบียน เสร็จสมบูรณ์

ท่านสามารถพิมพ์บัตรเข้าร่วมเดินวิ่งปั่นการกุศล โดยคลิกที่ปุ่ม เข้าสู่ระบบ
สำหรับเสื้อ ท่านสามารถมารับได้ที่โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ในวันที่ 6-7 ธันวาคม 2562 โดยนำเอาสารการโอนหรือรหัสรับเสื้อ(พิมพ์จากระบบ)
ที่
ชื่อ-สกุล
ประเภท
ราคา
ขนาดเสื้อ
ผ้าบัฟ
สถานะ