สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู