สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
จังหวัดกาญจนบุรี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู