สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
จังหวัดปราจีนบุรี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู