สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
จังหวัดแพร่

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.1-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิริยาลัย 1. นายพัทธดนย์  คำน้อย
2. นายเกียรติภูมิ   ถังทอง
 
1. นางสาววณิชชา  แม่นยำ
2. นางอภิรมย์  กึกก้อง