สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ ม.1-ม.6 94.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. นายปิยศักดิ์  สายสว่าง
2. นายวราวุฒิ  สายบุบผา
3. นายสิทธิภาคย์   อารีย์
 
1. นางนฤมล  สินธุรัตน์