สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
จังหวัดชลบุรี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันหุ่นยนต์แบบผสม ม.1-3 80.95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางละมุง 1. นายกิตติฑัช  ร่มโพธิ์
2. นายณัฐนันท์  แสงแก้ว
3. เด็กชายสุทธิภัทร  เจียรศิริสิน
 
1. นายกฤษฎา  ทองเชื้อ
2. นายกิตติศักดิ์  แสงทอง