สรุปเหรียญรางวัล
จังหวัดเลย

ชนะเลิศ

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

รวมกิจกรรม

2

1

2

11

3

3

0

17

รายละเอียดผลการแข่งขัน