เม็งราย เดินวิ่งปั่น การกุศล 39 ปี ครั้งที่ 2

กรอกข้อมูลการลงทะเบียน เดินวิ่งปั่นการกุศล

ลงทะเบียนการเดิน วิ่ง ปั่น สมัครแบบเป็นรายบุคคล

คำชี้แจง กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง
สมัครเป็นรายบุคคล    


     เดินระยะทาง 2 กิโลเมตร
     วิ่งระยะทาง 5.5 กิโลเมตร
     วิ่งระยะทาง 10.6 กิโลเมตร
     ปั่นระยะทาง 32 กิโลเมตร


     บัตร 150 บาท สำหรับนักเรียน ที่กำลังศึกษาอยู่ (ไม่ได้เสื้อ)
     บัตร 350 บาท รับเสื้อ
     บัตร 1,000 บาท รับเสื้อ

   เลือก ขนาดของเสื้อ(ดูขนาด)
4S (32") 3S (34") 2S (34") S (36")
M (38") L (40") XL (42") 2XL(44")
3XL (46" เพิ่มเงิน 50.-) 4XL (48" เพิ่มเงิน 50.-)


7. เลือกรูปภาพ เอกสารการโอนเงิน