หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


หมวดหมู่ : ผลงานครู

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 044 การประกวดครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม ครู อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบฯ ห้องลำดวน 18 ส.ค. 2566 09.00-16.00
-
2 047 การประกวดครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม ครู อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบฯ ห้องลำดวน 18 ส.ค. 2566 09.00-16.00
-


กลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ict โรงเรียนในฝันและเครือข่าย
เจ้าภาพจัดการแข่งขัน ประจำปีการศึกษา 2566
โรงเรียนวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

Copyright © 2012-2014 All right reserved.