หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
ลำดับ จังหวัด โรงเรียน
1 กระบี่ โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง
2 กรุงเทพมหานคร โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง
3 กรุงเทพมหานคร โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
4 กรุงเทพมหานคร โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
5 กรุงเทพมหานคร โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
6 กาญจนบุรี โรงเรียนเทพมงคลรังษี
7 กาญจนบุรี โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี
8 ขอนแก่น โรงเรียนบ้านไผ่
9 ขอนแก่น โรงเรียนชุมชนชนบท
10 ขอนแก่น โรงเรียนหนองเรือวิทยา
11 ขอนแก่น โรงเรียนน้ำพองศึกษา
12 จันทบุรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี
13 จันทบุรี โรงเรียนท่าใหม่ 'พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกุล'
14 ชลบุรี โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร
15 ชลบุรี โรงเรียนบางละมุง
16 ชลบุรี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
17 ชัยภูมิ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
18 ชัยภูมิ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
19 ชัยภูมิ โรงเรียนภูเขียว
20 ชุมพร โรงเรียนสวนศรีวิทยา
21 ชุมพร โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม
22 ชุมพร โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
23 ชุมพร โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
24 เชียงราย โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
25 เชียงราย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
26 เชียงราย โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
27 เชียงราย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
28 เชียงราย โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม
29 เชียงราย โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม
30 เชียงใหม่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
31 เชียงใหม่ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
32 เชียงใหม่ โรงเรียนจอมทอง
33 เชียงใหม่ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
34 เชียงใหม่ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน
35 ตรัง โรงเรียนสภาราชินี
36 ตรัง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
37 ตราด โรงเรียนตราษตระการคุณ
38 ตาก โรงเรียนบ้านตาก
39 ตาก โรงเรียนผดุงปัญญา
40 นครนายก โรงเรียนบ้านนา“นายกพิทยากร”
41 นครราชสีมา โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
42 นครศรีธรรมราช โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก
43 นครศรีธรรมราช โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
44 นครศรีธรรมราช โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
45 นครศรีธรรมราช โรงเรียนเชียรใหญ่
46 นครสวรรค์ โรงเรียนหนองบัว
47 นครสวรรค์ โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์
48 นครสวรรค์ โรงเรียนพยุหะพิทยาคม
49 น่าน โรงเรียนสา
50 บุรีรัมย์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
51 ปทุมธานี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
52 ปราจีนบุรี โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม
53 พะเยา โรงเรียนปงรัชดาภิเษก
54 พะเยา โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม
55 พะเยา โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม
56 พะเยา โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม
57 พะเยา โรงเรียนดงเจนวิทยาคม
58 พะเยา โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม
59 พะเยา โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
60 พัทลุง โรงเรียนควนขนุน
61 พิษณุโลก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
62 พิษณุโลก โรงเรียนนาแห้ววิทยา
63 พิษณุโลก โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม
64 เพชรบุรี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
65 เพชรบูรณ์ โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์
66 แพร่ โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์
67 แพร่ โรงเรียนสองพิทยาคม
68 แพร่ โรงเรียนนารีรัตน์
69 แพร่ โรงเรียนพิริยาลัย
70 ภูเก็ต โรงเรียนเมืองถลาง
71 มุกดาหาร โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา
72 มุกดาหาร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
73 แม่ฮ่องสอน โรงเรียนขุนยวมวิทยา
74 แม่ฮ่องสอน โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์
75 แม่ฮ่องสอน โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา"
76 แม่ฮ่องสอน โรงเรียนห้องสอนศึกษา
77 ยโสธร โรงเรียนทรายมูลวิทยา
78 ร้อยเอ็ด โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม
79 ระยอง โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา
80 ระยอง โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม
81 ระยอง โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
82 ลพบุรี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
83 ลำปาง โรงเรียนเมืองมายวิทยา
84 ลำปาง โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา
85 ลำปาง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
86 เลย โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา
87 เลย โรงเรียนหนองหินวิทยาคม
88 เลย โรงเรียนผาน้อยวิทยาคม
89 เลย โรงเรียนภูเรือวิทยา
90 เลย โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์
91 เลย โรงเรียนเชียงกลมวิทยา
92 เลย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
93 เลย โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
94 เลย โรงเรียนท่าลี่วิทยา
95 เลย โรงเรียนเชียงคาน
96 เลย โรงเรียนนาอ้อวิทยา
97 ศรีสะเกษ โรงเรียนกันทรารมณ์
98 สกลนคร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
99 สกลนคร โรงเรียนร่มเกล้า
100 สกลนคร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
101 สงขลา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
102 สตูล โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
103 สตูล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
104 สระแก้ว โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม
105 สระแก้ว โรงเรียนสระแก้ว
106 สระบุรี โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
107 สิงห์บุรี โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม
108 สิงห์บุรี โรงเรียนสิงห์บุรี
109 สุโขทัย โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
110 สุโขทัย โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
111 สุพรรณบุรี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
112 สุพรรณบุรี โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา
113 สุพรรณบุรี โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
114 สุพรรณบุรี โรงเรียนศรีประจันต์ เมธีประมุข
115 สุพรรณบุรี โรงเรียนสงวนหญิง
116 สุพรรณบุรี โรงเรียนอู่ทอง
117 สุราษฎร์ธานี โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี
118 สุราษฎร์ธานี โรงเรียนเวียงสระ
119 สุราษฎร์ธานี โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
120 หนองบัวลำภู โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์
121 อุดรธานี โรงเรียนหนองหานวิทยา
122 อุตรดิตถ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์
123 อุตรดิตถ์ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์
124 อุตรดิตถ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
125 อุตรดิตถ์ โรงเรียนน้ำริดวิทยา
126 อุตรดิตถ์ โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม
127 อุบลราชธานี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
128 อุบลราชธานี โรงเรียนวารินชำราบ
129 บึงกาฬ โรงเรียนศรีชมภูวิทยา
130 บึงกาฬ โรงเรียนบุ่งคล้านคร
131 บึงกาฬ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
132 บึงกาฬ โรงเรียนบึงกาฬ

กลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ict โรงเรียนในฝันและโรงเรียนเครือข่าย
ณ โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี
http://www.sysp.ac.th
Copyright © 2012-2014 All right reserved.