หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
ลำดับ จังหวัด โรงเรียน
1 กระบี่ โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง
2 กรุงเทพมหานคร โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
3 กรุงเทพมหานคร โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
4 กรุงเทพมหานคร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
5 กรุงเทพมหานคร โรงเรียนโยธินบูรณะ
6 กรุงเทพมหานคร โรงเรียนราชดำริ
7 กาญจนบุรี โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี
8 กาญจนบุรี โรงเรียนเทพมงคลรังษี
9 ขอนแก่น โรงเรียนหนองเรือวิทยา
10 ขอนแก่น โรงเรียนบ้านไผ่
11 ขอนแก่น โรงเรียนน้ำพองศึกษา
12 จันทบุรี โรงเรียนท่าใหม่ 'พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกุล'
13 จันทบุรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี
14 ชลบุรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
15 ชลบุรี โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
16 ชลบุรี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี
17 ชลบุรี โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
18 ชลบุรี โรงเรียนบางละมุง
19 ชลบุรี โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร
20 ชลบุรี โรงเรียนสิงห์สมุทร
21 ชลบุรี โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา กรุงไทยอนุเคราะห์
22 ชลบุรี โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
23 ชลบุรี โรงเรียนชลราษฏรอำรุง
24 ชัยภูมิ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
25 ชัยภูมิ โรงเรียนภูเขียว
26 ชุมพร โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
27 ชุมพร โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
28 ชุมพร โรงเรียนศรียาภัย
29 เชียงราย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
30 เชียงราย โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม
31 เชียงราย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
32 เชียงราย โรงเรียนพานพิทยาคม
33 เชียงราย โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
34 เชียงราย โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม
35 เชียงราย โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม
36 เชียงราย โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
37 เชียงใหม่ โรงเรียนจอมทอง
38 เชียงใหม่ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
39 เชียงใหม่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
40 เชียงใหม่ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม
41 เชียงใหม่ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
42 เชียงใหม่ โรงเรียนสันกำแพง
43 เชียงใหม่ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม
44 เชียงใหม่ โรงเรียนสารภีพิทยาคม
45 ตรัง โรงเรียนสภาราชินี
46 ตราด โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม
47 ตราด โรงเรียนตราษตระการคุณ
48 ตาก โรงเรียนผดุงปัญญา
49 ตาก โรงเรียนบ้านตาก ประชาวิทยาคาร
50 นครนายก โรงเรียนบ้านนา“นายกพิทยากร”
51 นครราชสีมา โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
52 นครศรีธรรมราช โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
53 นครศรีธรรมราช โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
54 นครศรีธรรมราช โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก
55 นครศรีธรรมราช โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
56 นครสวรรค์ โรงเรียนหนองบัว
57 นครสวรรค์ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ
58 นครสวรรค์ โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์
59 นครสวรรค์ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม
60 นครสวรรค์ โรงเรียนพยุหะพิทยาคม
61 น่าน โรงเรียนสตรีศรีน่าน
62 น่าน โรงเรียนสา
63 บุรีรัมย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
64 ปทุมธานี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
65 ปราจีนบุรี โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม
66 ปัตตานี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
67 พะเยา โรงเรียนปงรัชดาภิเษก
68 พะเยา โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์
69 พะเยา โรงเรียนภูซางวิทยาคม
70 พะเยา โรงเรียนดงเจนวิทยาคม
71 พะเยา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
72 พะเยา โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม
73 พะเยา โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม
74 พะเยา โรงเรียนพญาลอวิทยาคม
75 พะเยา โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม
76 พะเยา โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม
77 พะเยา โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
78 พะเยา โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม
79 พะเยา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา
80 พะเยา โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม
81 พะเยา โรงเรียนขุนควรวิทยาคม
82 พะเยา โรงเรียนจุนวิทยาคม
83 พะเยา โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม
84 พะเยา โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม
85 พัทลุง โรงเรียนควนขนุน
86 พัทลุง โรงเรียนพัทลุง
87 พัทลุง โรงเรียนสตรีพัทลุง
88 พิษณุโลก โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม
89 พิษณุโลก โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
90 พิษณุโลก โรงเรียนชุมแสงสงคราม"อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์"
91 เพชรบุรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
92 เพชรบูรณ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
93 เพชรบูรณ์ โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์
94 แพร่ โรงเรียนสองพิทยาคม
95 แพร่ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
96 แพร่ โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์
97 ภูเก็ต โรงเรียนเมืองถลาง
98 ภูเก็ต โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
99 ภูเก็ต โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
100 มุกดาหาร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
101 มุกดาหาร โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา
102 แม่ฮ่องสอน โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา"
103 แม่ฮ่องสอน โรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์
104 แม่ฮ่องสอน โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์
105 แม่ฮ่องสอน โรงเรียนขุนยวมวิทยา
106 แม่ฮ่องสอน โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม
107 แม่ฮ่องสอน โรงเรียนปายวิทยาคาร
108 แม่ฮ่องสอน โรงเรียนสบเมยวิทยาคม
109 ยโสธร โรงเรียนทรายมูลวิทยา
110 ร้อยเอ็ด โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม
111 ร้อยเอ็ด โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม
112 ระยอง โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา
113 ระยอง โรงเรียนวัดป่าประดู่
114 ระยอง โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
115 ระยอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
116 ลพบุรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
117 ลำปาง โรงเรียนวังเหนือวิทยา
118 ลำปาง โรงเรียนเถินวิทยา
119 ลำปาง โรงเรียนแม่เมาะวิทยา
120 ลำปาง โรงเรียนประชาราชวิทยา
121 ลำปาง โรงเรียนไหล่หินวิทยา
122 ลำปาง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
123 ลำปาง โรงเรียนเมืองมายวิทยา
124 ลำปาง โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม
125 ลำปาง โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา
126 ลำปาง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
127 ลำปาง โรงเรียนกิ่วลมวิทยา
128 ลำปาง โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา
129 ลำปาง โรงเรียนสบจางวิทยา
130 ลำพูน โรงเรียนจักรคำคณาทร
131 เลย โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา
132 เลย โรงเรียนภูเรือวิทยา
133 เลย โรงเรียนเชียงคาน
134 เลย โรงเรียนนาแห้ววิทยา
135 เลย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
136 เลย โรงเรียนหนองหินวิทยาคม
137 เลย โรงเรียนท่าลี่วิทยา
138 เลย โรงเรียนเชียงกลมวิทยา
139 เลย โรงเรียนผาน้อยวิทยาคม
140 ศรีสะเกษ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม
141 ศรีสะเกษ โรงเรียนกันทรารมณ์
142 สกลนคร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
143 สกลนคร โรงเรียนร่มเกล้า
144 สกลนคร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
145 สงขลา โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
146 สตูล โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
147 สระแก้ว โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม
148 สระแก้ว โรงเรียนสระแก้ว
149 สระบุรี โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
150 สิงห์บุรี โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม
151 สิงห์บุรี โรงเรียนสิงห์บุรี
152 สุโขทัย โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
153 สุโขทัย โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
154 สุพรรณบุรี โรงเรียนศรีประจันต์ เมธีประมุข
155 สุพรรณบุรี โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา
156 สุพรรณบุรี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
157 สุพรรณบุรี โรงเรียนสงวนหญิง
158 สุพรรณบุรี โรงเรียนอู่ทอง
159 สุพรรณบุรี โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
160 สุพรรณบุรี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
161 สุพรรณบุรี โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม
162 สุราษฎร์ธานี โรงเรียนเวียงสระ
163 สุราษฎร์ธานี โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
164 หนองบัวลำภู โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์
165 อุดรธานี โรงเรียนหนองหานวิทยา
166 อุตรดิตถ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์
167 อุตรดิตถ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์
168 อุตรดิตถ์ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์
169 อุตรดิตถ์ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ
170 อุตรดิตถ์ โรงเรียนพิชัย
171 อุตรดิตถ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
172 อุตรดิตถ์ โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม
173 อุบลราชธานี โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา
174 อุบลราชธานี โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร
175 อุบลราชธานี โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
176 อุบลราชธานี โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา
177 อุบลราชธานี โรงเรียนนาโพธิ์วิทยา
178 อุบลราชธานี โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
179 อุบลราชธานี โรงเรียนสว่างวีระวงศ์
180 อุบลราชธานี โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี
181 อุบลราชธานี โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
182 อุบลราชธานี โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา
183 อุบลราชธานี โรงเรียนวิจิตราพิทยา
184 อุบลราชธานี โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา
185 อุบลราชธานี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
186 อุบลราชธานี โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม
187 อุบลราชธานี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
188 อุบลราชธานี โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม
189 อุบลราชธานี โรงเรียนวารินชำราบ
190 อุบลราชธานี โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา
191 อุบลราชธานี โรงเรียนปทุมราชวงศา
192 อุบลราชธานี โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร
193 อุบลราชธานี โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม
194 อุบลราชธานี โรงเรียนเขื่องในวิทยาคาร
195 อุบลราชธานี โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์
196 อุบลราชธานี โรงเรียนดงยางวิทยาคม
197 อุบลราชธานี โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม
198 อุบลราชธานี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
199 อุบลราชธานี โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์
200 อุบลราชธานี โรงเรียนนาส่วงวิทยา
201 อุบลราชธานี โรงเรียนนารีนุกูล
202 บึงกาฬ โรงเรียนศรีชมภูวิทยา
203 บึงกาฬ โรงเรียนบึงกาฬ
204 บึงกาฬ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
205 บึงกาฬ โรงเรียนบุ่งคล้านคร

กลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ict โรงเรียนในฝันและเครือข่าย
เจ้าภาพจัดการแข่งขัน ประจำปีการศึกษา 2566
โรงเรียนวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

Copyright © 2012-2014 All right reserved.