ข่าวประชาสัมพันธ์

 

++แจ้งเรื่องการพิมพ์เกียรติบัตร++

1. การพิมพ์เกียรติบัตรสามารถพิมพ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 10 กันยายน 2565
2. กรรมการตัดสิน สามารถปริ้นเกียรติบัตรได้จากเมนูด้านซ้ายมือ (พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน)
3. นักเรียนและครูผู้ฝึกสอน สามารถปริ้นเกียรติบัตรได้จากเมนูด้านซ้ายมือ (พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู)
4. กรรมการดำเนินงาน สามารถตรวจสอบรายชื่อ คลิกลิงค์ และ สามารถพิมพ์เกียรติบัตร ได้ที่นี่ คลิก  


//ขอบคุณค่ะ//


 
 


 
 
aNfxG8.jpg แผนผังสถานที่
จัดกิจกรรม
aNhH40.jpg
 

 
++แจ้งผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน ++ รายการ การแข่งขันการออกแบบกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์ (Motion Infographic)

ให้ทางโรงเรียนสามารถเข้ารับ แฟลชไดร์ฟ ที่ส่งกรรมการรายการการแข่งขันการออกแบบกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์ (Motion Infographic) ได้ที่ กองกลาง ชั้น3 (ห้องประชุมICT) ได้ตั้งแต่เวลา 12.00 - 16.00 น.
วันจันทร์ ที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 12:12 น.
++ขออนุญาตแจ้งเพิ่มเติมรายการที่ 1++

    จากการประชุมคณะกรรมการตัดสิน เนื่องจากรายการที่ 1 มีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมาก คณะกรรมการดำเนินงานจึงขอความร่วมมือโรงเรียน มาลงทะเบียนเวลา 8:30 น. บริเวณห้องประชุม เฮือนคำ อาคาร 6 เพื่อทำการจับสลากลำดับที่ในการนำเสนอ
การนำเสนอคณะกรรมการตัดสิน จะขอให้นำเสนอ ณ จุดนิทรรศการของโรงเรียนตนเอง ไม่เกิน 15 นาที
**** ครบเวลา 15 นาที กรรมการ จะให้หยุดการนำเสนอทันที****
และกรรมการซักถาม อีกไม่เกิน 5 นาที คณะกรรมการจะมีเวลาแจ้งเตือนเป็นระยะตามเวลา คณะกรรมการตัดสินได้ กำหนดคะแนนและเกณฑ์การประเมินเพิ่มเติมดังไฟล์ที่แนบมาด้วยนี้
การจัดนิทรรศการ ดำเนินการได้ในวันอาทิตย์ ที่ 28 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. - 16:00 น. ตามสถานที่ได้แจ้งไว้

ดาวน์โหลดเอกสารเกณฑ์การให้คะแนน 

วันอาทิตย์ ที่ 28 สิงหาคม 2565 เวลา 11:14 น.
แจ้งเกณฑ์รายการหุ่นยนต์ผสม ม.1-3 รายการหุ่นยนต์ผสม ม.4-6 และ เปลี่ยนแปลงรายการหุ่นยนต์ผสม ม.4-6

 แจ้งเกณฑ์รายการหุ่นยนต์ผสม ม.1-3 รายการหุ่นยนต์ผสม ม.4-6 และ เปลี่ยนแปลงรายการหุ่นยนต์ผสม ม.4-6 

แจ้งเกณฑ์รายการหุ่นยนต์ผสม ม.1-3 และรายการหุ่นยนต์ผสม ม.4-6 และเปลี่ยนแปลงรายการหุ่นยนต์ผสม ม.4-6 ข้อ 5.5 ให้สร้างและประกอบหุ่นยนต์มาพร้อมแข่งขัน
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใช้เวลาฝึกซ้อมและแก้ไขหุ่นยนต์ 3 ชั่วโมง (จากเดิมใช้เวลา 5 ชั่วโมง)

ดาวน์โหลดเอกสารเกณฑ์การให้คะแนน 

วันศุกร์ ที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 19:47 น.
แจ้งแก้ไขเกณฑ์การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ และ ข้อกําหนดของหุ่นยนต์

 แจ้งแก้ไขเกณฑ์การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ และ ข้อกําหนดของหุ่นยนต์

ผู้เข้าร่วมแข่งขันสามารถประกอบหุ่นยนต์และโหลดโปรแกรมไว้ในหุ่นยนต์ก่อนทำการแข่งขันได้ ทั้งนี้กรรมการจะทำการตรวจสอบคุณสมบัติและชั่งน้ำหนักหุ่นยนต์ก่อนแข่งขัน และให้แต่ละทีมเตรียมปลักพ่วงมาด้วย
วันศุกร์ ที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 18:28 น.
แจ้งเพิ่มเติม การประกวดรายการภาพยนตร์สั้นนำเสนอภาษาไทย

 แจ้งเพิ่มเติม การประกวดรายการภาพยนตร์สั้นนำเสนอภาษาไทย 

เนื่องด้วยการประกวดรายการภาพยนตร์สั้นนำเสนอภาษาไทยมีจำนวนผู้เข้าแข่งขันจำนวน 42 ทีม ในแต่ละทีมจะใช้เวลา ประมาณ 15 นาที จึงทำให้ไม่สามารถประกวดทั้ง 42 ทีมภายในเวลา 1 วัน ดังนั้นคณะกรรมการจึงขอขยายเวลาการแข่งขันออกเป็น 2 วัน ตามลำดับทีมที่เข้าแข่งขันดังแนบทางคณะกรรมการจึงขออภัยที่มีการเปลี่ยนแปลงการแข่งขัน มา ณ ที่นี้
ดาวน์โหลดเอกสาร การประกวดรายการภาพยนตร์สั้นนำเสนอภาษาไทย

วันพฤหัสบดี ที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 21:35 น.
แจ้งแก้ไขเกณฑ์การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ และ ข้อกําหนดของหุ่นยนต์

 แจ้งแก้ไขเกณฑ์การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ  และ  ข้อกําหนดของหุ่นยนต์ 

-  แจ้งแก้ไขเกณฑ์การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ
-  แก้ไขเกณฑ์ข้อกําหนดของหุ่นยนต์
ข้อ 1.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 20 x 20 เซนติเมตร สูงไม่จำกัด และต้องใส่ลงในกล่องสี่เหลี่ยม ขนาดภายใน 20x20 เซนติเมตรที่ทางกรรมการเตรียมไว้ให้ก่อนการแข่งขัน มีน้ำหนักรวมก่อนลงสนามแข่งเกิน 3 กิโลกรัม (รวมชิ้นส่วน,แบตเตอรี่ และอุปกรณ์ที่ติดตั้งบนหุ่นยนต์ ทั้งหมด)

แก้ไขเป็น 1.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 20 x 20 เซนติเมตร สูงไม่จำกัด และต้องใส่ลงในกล่องสี่เหลี่ยม ขนาดภายใน 20x20 เซนติเมตรที่ทางกรรมการเตรียมไว้ให้ก่อนการแข่งขัน มีน้ำหนักรวมก่อนลงสนามแข่งไม่เกิน 3 กิโลกรัม (รวมชิ้นส่วน,แบตเตอรี่ และอุปกรณ์ที่ติดตั้งบนหุ่นยนต์ ทั้งหมด)

วันพฤหัสบดี ที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 17:08 น.
กำหนดการ 46ICT

กำหนดการ 46ICT


  ดาวน์โหลดเอกสาร กำหนดการ 46ICT 

วันพุธ ที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 18:29 น.
แจ้งเปลี่ยนสถานที่การประกวดครูผู้สอนยอดเยี่ยม

 แจ้งเปลี่ยนสถานที่การประกวดครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับ ม.ปลาย  

- การประกวดครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับ ม.ปลาย เปลี่ยนเป็น หอประชุมโรงเรียนพะเยาพิทยาคม

วันพุธ ที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 14:26 น.
แจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขันรายการ หุ่นยนต์บังคับมือ รายการหุ่นยนต์เรือสี่ฝีพาย

 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ รายการหุ่นยนต์เรือสี่ฝีพาย ควบคุมไร้สาย ม.4-6 เปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขันเป็น ลานจอดรถทางลงศูนย์อาหาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา

วันพุธ ที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 14:22 น.
ประกาศเพิ่มเติม การตัดต่อภาพยนตร์

 ประกาศเพิ่มเติม การตัดต่อภาพยนตร์ 

1. ไม่อนุญาตให้ใช้โดรนในการถ่ายทำ
2. อุปกรณ์ที่ใช้บันทึกข้อมูล สามารถใช้ Flash drive หรือ Hard disk ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการส่งงานคณะกรรมการ
3. เพลง และ Sound ที่เตรียมมา ไม่เกิน 100 ไฟล์ บันทึกมาในอุปกรณ์ในข้อที่ 2 เท่านั้น
4. สามารถนำปลั๊กพ่วงมาใช้งานได้
5. เปลี่ยนห้องการแข่งขันเป็นห้อง ICT1407/1  และ  ICT1407/2 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   มหาวิทยาลัยพะเยา

วันพุธ ที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 12:43 น.
แจ้งเพิ่มเติมให้ผู้เข้าแข่งขันนำบัตรประชาชนมาแสดงในวันรายงานตัวพร้อมใบเปลี่ยนชื่อ(ถ้ามี)
แจ้งข้อมูลของรายการแข่งขัน"การออกแบบกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์ (Motion Infographic) ม.4-6"
ประกาศเพิ่มเติมของ ทักษะการประกวดภาพยนตร์สั้น บูรณาการภาษาจีน
แจ้งเพิ่มเติมรายการที่ 1 โรงเรียนยอดเยี่ยมด้านการบริหารจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี
แจ้งรายละเอียดการแข่งขันเพิ่มเติม รายการ แข่งขันหุ่นยนต์วิ่งเร็ว ระดับ ม.1-3 และ 4-6
แจ้งรายละเอียดการแข่งขันเพิ่มเติม รายการ แข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษา และกล่องสมองกล
เอกสารการจัดลำดับเพื่อนำเสนอ รายการภาพยนตร์สั้นนำเสนอด้วยภาษาอังกฤษ
สนามแข่งขันรายการหุ่นยนต์ผสม สนามโซน Auto
แจ้งยกเลิกเกณฑ์การแข่งขันการประกวดครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับชั้นม.ต้นและม.ปลาย
แจ้งดาวน์โหลดไฟล์สนามแข่งขันรายการหุ่นยนต์วิ่งเร็ว
แจ้งเพิ่มเติม E-mail ผู้ประสานงานการแข่งขัน
ประกาศ...แจ้งตรวจสอบข้อมูลเกณฑ์การแข่งขัน และ ตารางการแข่งขัน
แจ้งแนวปฏิบัติการแก้ไขรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ขอแจ้ง เลขบัญชีสำหรับการโอนเงินร่วมกิจกรรม
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการแข่งขัน
เกณฑ์การแข่งขันเพิ่มเติม รายการแข่งขันการประกวดการนำเสนอนวัตกรรมและผลผลิตที่เกิดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียน (ม.ต้น/ม.ปลาย)
เกณฑ์รายการภาพยนตร์สั้น นำเสนอด้วยภาษาอังกฤษ
รายการแจ้งเพิ่มเติมสำหรับการแข่งขัน
ตามมติคณะกรรมการในที่ประชุม วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 ได้ปรับเปลี่ยนกำหนดการดังนี้
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 169
จำนวนทีม 750
จำนวนนักเรียน 1,855
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,435
จำนวนกรรมการ 140
ครู+นักเรียน 3,290
ครู+นักเรียน+กรรมการ 3,430
ประกาศผลแล้ว 27/27 (100.00%)
 

เว็บไซต์

 
 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 2,634
เมื่อวาน 2,305
สัปดาห์นี้ 11,972
สัปดาห์ที่แล้ว 26,368
เดือนนี้ 101,447
เดือนที่แล้ว 151,620
ปีนี้ 636,973
ทั้งหมด 2,676,124