ข่าวประชาสัมพันธ์

 


 

 
แจ้งยกเลิกเกณฑ์การแข่งขันการประกวดครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับชั้นม.ต้นและม.ปลาย

 แจ้งยกเลิกเกณฑ์การแข่งขัน "การประกวดครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับชั้นม.ต้นและม.ปลาย" 

ข้อ 5.2 ในการแจ้งได้รับโล่รางวัล ของคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก ตามเกณฑ์การแข่งขันที่ได้แจ้งไปแล้วผ่านทางเว็บไซต์ ส่วนเกณ์ข้ออื่นยังคงเดิม

วันพฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 20:49 น.
แจ้งดาวน์โหลดไฟล์สนามแข่งขันรายการหุ่นยนต์วิ่งเร็ว

ดาวน์โหลดสนามการแข่งขัน [รอบคัดเลือก]  

ดาวน์โหลดสนามการแข่งขัน [รอบสอง - ชิงชนะเลิศ]  

วันพุธ ที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 23:11 น.
แจ้งเพิ่มเติม E-mail ผู้ประสานงานการแข่งขัน

 แจ้งเพิ่มเติม E-mail ผู้ประสานงานการแข่งขัน 

 การประกวดครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น นางวัชราภรณ์ สิทธิวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม Email : watcharaporn.s@ppk.ac.th
 การประกวดครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นายฉัตราภรณ์ วงษ์ดุษฏีกาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ Email : chattrapon_wong@hotmail.com
วันพุธ ที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 10:45 น.
ประกาศ...แจ้งตรวจสอบข้อมูลเกณฑ์การแข่งขัน และ ตารางการแข่งขัน
เนื่องจากเกณฑ์การแข่งขันบางรายการมีการปรับแก้ไขรายละเอียดข้อความเพื่อให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงขอให้ผู้เข้าแข่งขันแต่ละทักษะทุกท่านได้ตรวจสอบรายละเอียดเกณฑ์การแข่งขันอีกครั้ง เพื่อจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้
:: เกณฑ์การจัดการแข่งขันวิชาการ กลุ่มโรงเรียนผู้นํา 46ict [Update] วันจันทร์ ที่ 15 สิงหาคม 2565
วันจันทร์ ที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 18:28 น.
แจ้งแนวปฏิบัติการแก้ไขรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน

 แจ้งแนวปฏิบัติการแก้ไขรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  


1) ระบบจะเปิดให้แก้ไขและเพิ่มรายชื่อผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอนในวันที่ 11-16 สิงหาคม 2565 เวลา 16.30 น.
2) ไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันรายการใหม่เพิ่ม ไม่เช่นนั้นจะถูกตัดสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันในรายการนั้น
3) หากต้องการแก้ไขรายชื่อผู้เข้าแข่งขันภายหลังวันที่กำหนด ให้ทำหนังสือจากผู้อำนวยการโรงเรียน ถึง ประธานดำเนินงานการแข่งขันแต่ละทักษะ พร้อมทั้งระบุรายการแข่งขันและรายชื่อที่ต้องการแก้ไข
ดังนั้นจึงขอให้โรงเรียนได้ตรวจสอบข้อมูลและแก้ไขข้อมูลผู้เข้าแข่งขัน ภายในวัน เวลาที่กำหนด
วันเสาร์ ที่ 13 สิงหาคม 2565 เวลา 10:26 น.
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ขอแจ้ง เลขบัญชีสำหรับการโอนเงินร่วมกิจกรรม

ขออนุญาตประกาศ

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ขอแจ้ง เลขบัญชีสำหรับการโอนเงินร่วมกิจกรรมการแข่งขัน 46ict จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่28-30สิงหาคม2565

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม เลขที่ 512-1-03171-8 ชื่อบัญชี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 55 ชื่อธนาคาร กรุงไทย สาขาพะเยา

และส่งหนังสือแจ้งโอนได้ที่ งานสารบรรณ email:: school@ppk.ac.th
ขอดำเนินการภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2565
ติดต่อ รองฯนฤพันธ์ ยินดี 0810317801
วันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 11:55 น.
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการแข่งขัน

แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการแข่งขัน 

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ม.1-3 จากเดิมวันที่ 29 สิงหาคม 2565 เป็นวันที่ 28 สิงหาคม 2565

การแข่งขัน การแข่งขันเครื่องร่อนบังคับด้วยวิทยุ DLG (Discus Launch Glider DLG)) ม.4-6 จากเดิมวันที่ 30 สิงหาคม 2565 เป็นวันที่ 29 สิงหาคม 2565
วันอังคาร ที่ 09 สิงหาคม 2565 เวลา 12:38 น.
เกณฑ์การแข่งขันเพิ่มเติม รายการแข่งขันการประกวดการนำเสนอนวัตกรรมและผลผลิตที่เกิดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียน (ม.ต้น/ม.ปลาย)

อัพเดท!!! เกณฑ์การแข่งขันเพิ่มเติม รายการแข่งขันการประกวดการนำเสนอนวัตกรรมและผลผลิตที่เกิดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียน (ม.ต้น/ม.ปลาย)

ดาวน์โหลดเอกสารเกณฑ์การแข่งขันเพิ่มเติม รายการแข่งขันการประกวดการนำเสนอนวัตกรรมและผลผลิตที่เกิดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียน (ม.ต้น/ม.ปลาย) 
XOhWp8.png

วันเสาร์ ที่ 06 สิงหาคม 2565 เวลา 13:45 น.
เกณฑ์รายการภาพยนตร์สั้น นำเสนอด้วยภาษาอังกฤษ

อัพเดท!!! เกณฑ์การแข่งขันเพิ่มเติม รายการแข่งขันภาพยนตร์สั้น นำเสนอด้วยภาษาอังกฤษ

ดาวน์โหลดเอกสารเกณฑ์รายการภาพยนตร์สั้น นำเสนอด้วยภาษาอังกฤษ  
XE3xqv.png

วันศุกร์ ที่ 05 สิงหาคม 2565 เวลา 20:08 น.
รายการแจ้งเพิ่มเติมสำหรับการแข่งขัน
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน ภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2565 โดยสามารถ Upload รูปภาพผู้เข้าแข่งขันได้ หลังจากปิดการลงทะเบียนรับสมัครจนถึงวันเข้าร่วมการแข่งขัน

รายการแข่งขันหนังสั้นบูรณาการภาษาอังกฤษ จะแจ้งรายละเอียดเกณฑ์การแข่งขันเพิ่มเติมภายในวันศุกร์ ที่ 5 สิงหาคม 2565

ขยายเวลาการส่งเอกสารและผลงาน เป็นภายในวันที่ 22 สิงหาคม 2565 ทุกรายการวันพุธ ที่ 03 สิงหาคม 2565 เวลา 10:09 น.
ตามมติคณะกรรมการในที่ประชุม วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 ได้ปรับเปลี่ยนกำหนดการดังนี้
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 169
จำนวนทีม 750
จำนวนนักเรียน 1,849
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,434
จำนวนกรรมการ 0
ครู+นักเรียน 3,283
ครู+นักเรียน+กรรมการ 3,283
 

เว็บไซต์

 
 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 9,221
เมื่อวาน 18,841
สัปดาห์นี้ 44,736
สัปดาห์ที่แล้ว 48,556
เดือนนี้ 180,914
เดือนที่แล้ว 627,380
ปีนี้ 949,095
ทั้งหมด 949,095