เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
หนังสือขอเชิญร่วมงาน 46 ICT
ใบสั่งจองเสื้อที่ระลึก
หนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงการสนับสนุนงบประมาณการจัดงาน46ICT
แบบตอบรับการเข้าร่วมการแข่งขัน 46ICT
Doc5เอกสารการเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน/ครูผู้สอน/กรรมการ
คู่มือการลงทะเบียนการแข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
เกณฑ์การประกวดแข่งขัน
Update เกณฑ์การแข่งขันโดรน อากาศยานปีกหมุน 4 ใบพัด (Quad Rotor)
Update เกณฑ์การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับม.ต้นและม.ปลาย
Update เกณฑ์การแข่งขันเครื่องบิน ประเภทบินนาน
สนามแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ
สนามแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งเร็ว
สนามแข่งขันหุ่นยนต์แบบผสม
Update ตารางและสถานที่การแข่งขัน
Update กำหนดการจัดงานมหกรรมวิชาการ 46ICT
แผนผังโรงเรียนสงวนหญิงและจุดจอดรถ
แผนที่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
แผนผังการจัดนิทรรศการ
แผนผังสถานที่การจัดการแข่งขันโรงเรียนสงวนหญิง
 

ตารางการแข่งขัน

 
ผลงานครู
นวัตกรรมของนักเรียน
กิจกรรมการแข่งขัน
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
9 ก.ย. 2561
10 ก.ย. 2561
11 ก.ย. 2561
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
แจ้งเรื่องการประกาศผลการแข่งขัน 46ICT
เนื่องจาก มีผลคะแนนการแข่งขันบางรายการผิดพลาด จึงจะมีการยกเลิก ประกาศผล
วันจันทร์ ที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 21:14 น.
แจ้งเรื่องภาพการแข่งขัน
ติดตามภาพการแข่งขัน 46 ICT ได้จากเพจเรารักสงวนหญิง

และเพจงานโสตทัศนศึกษาโรงเรียนสงวนหญิง
วันจันทร์ ที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 12:28 น.
แจ้งเปลี่ยนแปลง แผนผังสถานที่การจัดการแข่งขันโรงเรียนสงวนหญิง และตารางและสถานที่การแข่งขัน
ผู้เข้าร่วมการแข่งขันสามารถดู
1.แผนผังสถานที่การจัดการแข่งขันโรงเรียนสงวนหญิง

2.ตารางและสถานที่การแข่งขัน

ได้ที่แถบเมนูด้านซ้าย ในหัวข้อหลัก เกณฑ์การแข่งขัน

จากนั้นเลือนดูหัวข้อย่อย แผนผังสถานที่การจัดการแข่งขันโรงเรียนสงวนหญิง
จากนั้นเลือนดูหัวข้อย่อย ตารางและสถานที่การแข่งขัน
วันศุกร์ ที่ 07 กันยายน 2561 เวลา 18:48 น.
แจ้งการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ทั้งระดับม.ต้นและม.ปลาย
เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ทั้งระดับม.ต้นและม.ปลาย ผู้เข้าร่วมแข่งขันศึกษาเกณฑ์ใหม่ได้ที่ 

หรือคลิกเมนูทางด้านซ้าย หัวข้อหลัก เกณฑ์การแข่งขัน หัวข้อย่อย Update เกณฑ์การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ทั้งระดับม.ต้นและม.ปลาย
วันศุกร์ ที่ 07 กันยายน 2561 เวลา 15:46 น.
แจ้งผู้เข้าร่วมแข่งขันเรื่องผังการจัดงานอัพเดทใหม่
ผู้เข้าร่วมการแข่งขันสามารถดู 1.แผนผังโรงเรียนสงวนหญิง 2.แผนผังการจัดนิทรรศการ 3.แผนผังสถานที่การจัดการแข่งขัน ณ โรงเรียนสงวนหญิง ได้ที่แถบเมนูด้านซ้าย ในหัวข้อหลัก เกณฑ์การแข่งขัน จากนั้นเลือนดูหัวข้อย่อย แผนผังโรงเรียนสงวนหญิง แผนผังการจัดนิทรรศการ แผนผังสถานที่การจัดการแข่งขัน ณ โรงเรียนสงวนหญิง
วันศุกร์ ที่ 07 กันยายน 2561 เวลา 13:27 น.
แจ้งกรรมการตัดสินรายการแข่งขัน
ในวันที่มีการแข่งขัน 46ict ขอให้กรรมการตัดสินรายการแข่งขันทุกรายการ นำบัตรประจำตัวกรรมการ ที่ปริ้นจากระบบ มาแสดงตน เพื่อใช้สิทธ์ในการจอดรถภายในโรงเรียนสงวนหญิง ขอบพระคุณค่ะ
วันศุกร์ ที่ 07 กันยายน 2561 เวลา 09:00 น.
แจ้งการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การประกวดแข่งขันเครื่องบิน ประเภทบินนาน
เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การแข่งขันเครืองบิน ประเภทบินนาน ผู้เข้าร่วมแข่งขันศึกษาเกณฑ์ใหม่ได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1RdfGxmToDsqUKl3JZV4X5IVc3zlC8SiT/view?usp=sharing

หรือคลิกเมนูทางด้านซ้าย หัวข้อหลัก เกณฑ์การแข่งขัน หัวข้อย่อย Update เกณฑ์การแข่งขันเครื่องบิน ประเภทบินนาน
วันพฤหัสบดี ที่ 06 กันยายน 2561 เวลา 23:28 น.
ประกาศเรื่องการนำอุปกรณ์ต่อพวงที่ใช้ในการแข่งขัน
ประกาศ การแข่งขันใดที่ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน นำอุปกรณ์ไฟฟ้ามาใช้ โปรดนำปลั๊กไฟฟ้า หรือปลั๊กต่อพ่วงมาด้วยตนเองค่ะ ขอบพระคุณค่ะ
วันพฤหัสบดี ที่ 06 กันยายน 2561 เวลา 13:33 น.
Update กำหนดการจัดงานมหกรรมวิชาการ 46ICT
เนื่องด้วยการจัดงานมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียด ผู้เข้าร่วมการแข่งขันดูกำหนดการจัดงาน ได้ที่

หรือคลิกเมนูด้านซ้าย หัวข้อหลักเกณฑ์การแข่งขัน หัวข้อย่อย Update กำหนดการจัดงานมหกรรมวิชาการ 46ICT
วันอังคาร ที่ 04 กันยายน 2561 เวลา 19:05 น.
ประกาศสถานที่การจัดการแข่งขัน
ผู้เข้าร่วมการแข่งขันสามารถดู
1.แผนผังโรงเรียนสงวนหญิง
2.แผนผังการจัดนิทรรศการ
3.แผนผังสถานที่การจัดการแข่งขัน ณ โรงเรียนสงวนหญิง

ได้ที่แถบเมนูด้านซ้าย ในหัวข้อหลัก เกณฑ์การแข่งขัน จากนั้นเลือนดูหัวข้อย่อย
  • แผนผังโรงเรียนสงวนหญิง
  • แผนผังการจัดนิทรรศการ
  • แผนผังสถานที่การจัดการแข่งขัน ณ โรงเรียนสงวนหญิง
วันจันทร์ ที่ 03 กันยายน 2561 เวลา 23:48 น.
แจ้งเตือนโรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่งขนาดเสื้อผู้อำนวยการโรงเรียน
แจ้งการเปลี่ยนแปลงตารางและสถานที่การแข่งขัน
แจ้งการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การแข่งขันโดรน อากาศยานปีกหมุน 4 ใบพัด
แจ้งกรณีมีประสงค์แก้ไขรายชื่อผู้เข้าแข่งขันงานมหกรรม วิชาการ 46ict
แจ้งเตือนกำหนดการปิดระบบลงทะเบียนการแข่งขัน
ประกาศแก้ไขรายการแข่งขันการประกวดการนำเสนอนวัตกรรมและผลผลิตที่เกิดจากการเรียนรู้ในชั นเรียน : นักเรียน
แจ้งการทำบัตรประจำตัวผู้แข่งขันและครูผู้ฝึกซ้อม
แจ้งรายละเอียดการแข่งขัน
ประกาศอัพเดทสนามแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งเร็วรอบแรก
แจ้งเปลี่ยนแปลงสนามแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งเร็ว
การส่งข้อมูลประวัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกษียณอายุรายการในปีการศึกษา 2561
แจ้งเปลี่ยนแปลงการสนับสนุนงบประมาณการจัดงานประกวดสื่อและนวัตกรรมของกลุ่มโรงเรียนผู้นำ ๔๖ICT
การสั่งจองเสื้อที่ระลึก งานมหรรมวิชาการ 46ICT ระดับชาติ
กำหนดการลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน
รายละเอียดการกำหนดสถานที่แข่งขัน
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 132
จำนวนทีม 403
จำนวนนักเรียน 898
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 680
จำนวนกรรมการ 96
ครู+นักเรียน 1,578
ครู+นักเรียน+กรรมการ 1,674
ประกาศผลแล้ว 30/30 (100.00%)
 

เว็บไซต์

 
โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
สถานที่พักในจังหวัดสุพรรณบุรี
 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 248
เมื่อวาน 157
สัปดาห์นี้ 1,165
สัปดาห์ที่แล้ว 1,558
เดือนนี้ 5,586
เดือนที่แล้ว 7,372
ปีนี้ 59,134
ทั้งหมด 206,807