เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
หนังสือราชการเชิญร่วมงาน
แบบสั่งจองเสื้องาน 46ict
แบบตอบรับการเข้าร่วมอบรมกับบริษัทกูเกิล (ประเทศไทย) จำกัด
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
เกณฑ์การประกวดและแข่งขัน 46ict ปี 2562
 

ตารางการแข่งขัน

 
ผลงานครู
นวัตกรรมของนักเรียน
กิจกรรมการแข่งขัน
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
8 ก.ย. 2562
9 ก.ย. 2562
10 ก.ย. 2562
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

   
  ประกาศ...เปลี่ยนแปลงสถานที่แลเวลาการแข่งขัน เนื่องด้วยคณะกรรมการจัดงาน ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่และเวลาการแข่งขัน รายการแข่งขัน โดรน (อากาศยานปีกหมุน 4 ใบพัด) จากสถานที่เดิมคือโรงเรียนสิงห์สมุทร เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ขอเปลี่ยนแปลงเป็นแข่งขันที่ โรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรม เวลา 13.00น. เป็นต้นไป
 

 
เว็ปไซต์แนะนำและประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับ 46ict
เว็ปไซต์ 46ict ปีการศึกษา 2562 : http://www.blm.ac.th/46ict/
วันอังคาร ที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 19:37 น.
VDO ประชาสัมพันธ์งาน 46ict
วันอังคาร ที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 19:36 น.
 

  สถานที่แข่งขัน 46ict ปีการศึกษา 2562
1.โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี รายการแข่งขันที่นี่ ดังนี้
    ♦ โรงเรียนยอดเยี่ยมด้านการบริหารจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี ครู
    ♦ การประกวดครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม ครู
    ♦ การประกวดครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม ครู
    ♦ การประกวดการนำเสนอนวัตกรรมและผลผลิตที่เกิดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียน ม.1-3
    ♦ การประกวดการนำเสนอนวัตกรรมและผลผลิตที่เกิดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียน ม.4-6
    ♦ การแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล (STEM & microcontroller Project)นำเสนอภาษาไทย ม.1-3
    ♦ การแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล (STEM & microcontroller Project)นำเสนอภาษาไทย ม.4-6
    ♦ การแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล (STEM & microcontroller Project)นำเสนอภาษาอังกฤษ ม.1-3
    ♦ การแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล (STEM & microcontroller Project)นำเสนอภาษาอังกฤษ ม.4-6
    ♦ การแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งเร็ว ม.1-3
    ♦ การแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งเร็ว ม.4-6
    ♦ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-3
    ♦ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-6
    ♦ การแข่งขันหุ่นยนต์แบบผสม ม.1-3
    ♦ การแข่งขันหุ่นยนต์แบบผสม ม.4-6
2.โรงเรียนบางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี รายการแข่งขันที่นี่ ดังนี้
    ♦ การประกวดภาพยนตร์สั้น บูรณาการภาษาจีน ม.1-ม.6
       -สถานที่แข่งขันห้อง ICT อาคาร 2 ชั้น 1
    ♦ การประกวดภาพยนตร์สั้น นำเสนอด้วยภาษาไทย ม.1-ม.6
       -สถานที่แข่งขันห้อง ICT อาคาร 2 ชั้น 1
    ♦ การประกวดภาพยนต์สั้นบูรณาการภาษาอังกฤษ ม.1-ม.6
       -สถานที่แข่งขันห้อง ICT อาคาร 2 ชั้น 1
    ♦  การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ ม.1-3
       -สถานที่แข่งขันห้องประชุมอาคาร อบจ.ชั้น 2
    ♦  การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ ม.4-6
       -สถานที่แข่งขันห้องประชุมอาคาร อบจ.ชั้น 2
    ♦ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.1-ม.6
       -สถานที่แข่งขันห้องประชุมเฟื่องฟ้า อาคาร 2 ชั้น 2
       -ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมแผ่นดีวีดีอย่างน้อย 2 แผ่น
       -ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมปลั๊กไฟ 3-5 เมตร
       -ผู้เข้าแข่งขันนำคอมพิวเตอร์สำหรับตัดต่อในวันลงทะเบียน

    ♦ การออกแบบกราฟฟิกด้วยคอมพิวเตอร์ (Motion Infographic) ม.4-6
       -สถานที่แข่งขันห้องปฏิบัติการ e-learning 1 อาคาร 2 ชั้น 2
3.โรงเรียนสิงห์สมุทร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี รายการแข่งขันที่นี่ ดังนี้
    ♦ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ม.1-3
    ♦ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง 3D ม.1-3
    ♦ การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ ม.1-ม.6
4.โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง รายการแข่งขันที่นี่ ดังนี้
    ♦ การแข่งขันโดรน อากาศยานปีกหมุน 4 ใบพัด (Quad Rotor) ม.4-6

 
  Spec คอมพิวเตอร์ที่ใช้แข่งขัน Motion graphic
    ♦ OS : Windows 10 version 64 Bit
    ♦ CPU : Intel Core(TM) i3-6100T CPU @ 3.20 GHZ
    ♦ RAM : 4 GB
    ♦ Graphic Card : Integrad
    ♦ Monitor size : 20 inch (1920x1080) IPS
    ♦ โปรแกรมที่มีในเครื่อง :Office 2016 , winrar, pdf reader
    ♦ ทุกทีมมีเวลา 1 ชม.(08.00 -09.00 น.) ในการติดตั้งโปรแกรมก่อนแข่งขัน
    ♦ สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ ครูกิตติศักดิ์ แสงทอง 0805580193
 
 
หนังสือที่ระลึกงานเกษียณวารานุสรณ์
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 147
จำนวนทีม 263
จำนวนนักเรียน 637
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 464
จำนวนกรรมการ 131
ครู+นักเรียน 1,101
ครู+นักเรียน+กรรมการ 1,232
ประกาศผลแล้ว 26/26 (100.00%)
 

เว็บไซต์

 
โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
โรงเรียนบางละมุง
สถานที่พักในจังหวัดชลบุรี
 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 3,112
เมื่อวาน 4,036
สัปดาห์นี้ 7,148
สัปดาห์ที่แล้ว 59,973
เดือนนี้ 201,244
เดือนที่แล้ว 259,619
ปีนี้ 201,244
ทั้งหมด 2,603,702