เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรคณะกรรมการ
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
เกณฑ์การแข่งขันมหกรรมทางวิชาการฯ ปี 2566
 

ตารางการแข่งขัน

 
ผลงานครู
นวัตกรรมของนักเรียน
กิจกรรมการแข่งขัน
ผลงานโรงเรียน
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
16 ส.ค. 2566
17 ส.ค. 2566
18 ส.ค. 2566
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรสำหรับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ
เกียรติบัตรสำหรับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ พร้อมให้ดาวน์โหลดแล้ว โดยแยกเป็นโฟลเดอร์ตามกลุ่มงาน ซึ่งท่านคณะกรรมการทุกท่านสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้..ดังลิงก์ หรือ qrcode

วันเสาร์ ที่ 16 กันยายน 2566 เวลา 05:58 น.
ดาวน์โหลดคำสั่งและเกียรติบัตรการแข่งขัน
เกียรติบัตรการแข่งขันและคำสั่งคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ พร้อมให้ดาวน์โหลดแล้ว ดังลิงก์


วันอาทิตย์ ที่ 10 กันยายน 2566 เวลา 18:15 น.
แผนผังการเดินทางไปสถานที่จัดกิจกรรม
             แยกเส้นทางไปยังสถานที่จัดการแข่งขัน เป็น 3 จุด ขอให้แต่ละสถานศึกษาได้ศึกษาเส้นทางไว้ล่วงหน้า เพื่อความสะดวกในการไปยังสถานที่แข่งขันให้ทันเวลา
วันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 07:58 น.
เอกสารประกอบกรณีแก้ไขหรือเปลี่ยนตัว
         เอกสารการนี้ใช้กรณีที่มีการ เปลี่ยนตัว แก้ไข เพิ่ม ชื่อ-สกุลของนักเรียน/ครูผู้สอน/กรรมการ โปรดทำหนังสือราชการแจ้งการเปลี่ยนตัวจากทางโรงเรียน พร้อมใช้เอกสารนี้แนบประกอบ และกรุณาตรวจสอบความถูกต้องก่อนอัพโหลดเข้าสู่ระบบ หรือ ถือหนังสือราชการดังกล่าว ยื่นต่อ จนท. ที่รับลงทะเบียนในวันงาน

วันพุธ ที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 14:08 น.
แก้ไขเกณฑ์การแข่งขันวันที่ 18 กรกฎาคม 2566
เกณฑ์การแข่งขันงาน 46ict ประจำปีการศึกษา 2566 แก้ไขวันที่ 18 กรกฎาคม 2566
ขอให้ทุกทีมศึกษาเกณฑ์การแข่งขันให้ละเอียด
หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ประสานงานแต่ละกิจกรรม

วันอังคาร ที่ 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 13:46 น.
ตอบรับการร่วมงานพาแลง
              ในคืนวันที่ 18 สิงหาคม 2566 กำหนดงานพาแลง เพื่อจัดเลี้ยงขอบคุณ และงานเกษียณอายุราชการของท่านผู้บริหารจากโรงเรียนต่างๆ ในกลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ICTฯ ดังนั้น
              กรุณาตอบกลับข้อมูล และหาก รร. ใดมีท่านผู้บริหารที่จะเกษียณอายุราชการในปี 2566 นี้ โปรดแนบภาพไม่เกิน 10 ภาพ โดยบีบอัดและแนบส่งในระบบด้วย  ดังลิงก์

วันศุกร์ ที่ 07 กรกฎาคม 2566 เวลา 10:59 น.
การโอนเงินลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
             การโอนเงินสำหรับค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงานมหกรรมทางวิชาการกลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ICTฯ  สามารถโอนได้ที่บัญชี  ธนาคารกรุงไทย  ชื่อบัญชี  โรงเรียนวารินชำราบ  เลขบัญชี  314-6-01087-9 
             จากนั้นขอความกรุณาส่งสลิปการโอนเงินมาที่เมล์  surachai@warin.ac.th  เพื่อออกหลักฐานการรับเงินต่อไป ส่วนหลักฐานตัวจริงสามารถรับได้ในวันพิธีเปิด 18 สิงหาคม 2566 และขอความอนุเคราะห์โอนให้เสร็จภายในสิ้นเดือน ก.ค. 2566 เพื่อจะได้ตรวจสอบเตรียมการต้อนรับต่อไป
วันพฤหัสบดี ที่ 06 กรกฎาคม 2566 เวลา 11:33 น.
แก้ไขเกณฑ์การแข่งขันวันที่ 4 กรกฎาคม 2566
เกณฑ์การแข่งขันงาน 46ict ประจำปีการศึกษา 2566 แก้ไขวันที่ 4 กรกฎาคม 2566
ขอให้ทุกทีมศึกษาเกณฑ์การแข่งขันให้ละเอียด
หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ประสานงานแต่ละกิจกรรม

วันอังคาร ที่ 04 กรกฎาคม 2566 เวลา 18:39 น.
แก้ไขเกณฑ์การแข่งขัน
ปรับแก้ไขเกณฑ์การแข่งขันรายการที่ 16 "หุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับชั้น ม.ต้น และ ม.ปลาย " โดยผู้เข้าแข่งขันศึกษารายละเอียดดังไฟล์แนบ

วันอังคาร ที่ 04 กรกฎาคม 2566 เวลา 18:13 น.
หนังสือเชิญสมัครร่วมกิจกรรม46ICT
            กลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ict และเครือข่าย กำหนดจัดมหกรรมวิชาการ “46ict จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิต ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม” เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นวัตกรรม และเพื่อเปิดโอกาสให้สถานศึกษา ครูผู้สอน ได้นำเสนอผลงาน นวัตกรรม แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม  2566  ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามกำหนดการดังนี้
  1. รับสมัครเข้าร่วมแข่งขันแบบออนไลน์ ช่องทาง http://mreschool.net/46ict/ ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2566
  2. แก้ไข/เพิ่มเติมรายชื่อแต่ละกิจกรรม วันที่ 17-21 กรกฎาคม 2566
  3. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการจัดการแข่งขันวันที่ 16 สิงหาคม 2566
  4. จัดการแข่งขัน วันที่ 17-18 สิงหาคม 2566 ตามตารางการแข่งขัน


    

หนังสือส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

      หนังสือขอความอนุเคราะห์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ช่วยประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสมาชิกในกลุ่มฯ ในเขตพื้นที่ รบกวนโรงเรียนส่งต่อให้สำนักงานเขตด้วย


วันพฤหัสบดี ที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 12:15 น.
(ปิดรับแล้ว)จองเสื้อกลุ่มโรงเรียน 46ICT
เกณฑ์การประกวดและแข่งขันทักษะวิชาการ ปีการศึกษา 2566
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 205
จำนวนทีม 872
จำนวนนักเรียน 2,395
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,661
จำนวนกรรมการ 168
ครู+นักเรียน 4,056
ครู+นักเรียน+กรรมการ 4,224
ประกาศผลแล้ว 29/29 (100.00%)
 

เว็บไซต์

 
จองเสื้อกลุ่มโรงเรียน 46ICT
 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 4,226
เมื่อวาน 19,611
สัปดาห์นี้ 91,405
สัปดาห์ที่แล้ว 83,345
เดือนนี้ 255,573
เดือนที่แล้ว 221,126
ปีนี้ 1,617,179
ทั้งหมด 3,541,267