หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::46ict

ผลการแข่งขัน

 

001 ผลงานครู

1.  044 การประกวดครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม ครู 2.  047 การประกวดครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม ครู

002 นวัตกรรมของนักเรียน

1.  004 การประกวดการนำเสนอนวัตกรรมและผลผลิตที่เกิดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียน ม.1-3 2.  015 การประกวดการนำเสนอนวัตกรรมและผลผลิตที่เกิดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียน ม.4-6

003 กิจกรรมการแข่งขัน

1.  003 การแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล (STEM & microcontroller Project)นำเสนอภาษาไทย ม.1-3 2.  005 การแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล (STEM & microcontroller Project)นำเสนอภาษาอังกฤษ ม.1-3
3.  028 การแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล (STEM & microcontroller Project)นำเสนอภาษาไทย ม.4-6 4.  029 การแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล (STEM & microcontroller Project)นำเสนอภาษาอังกฤษ ม.4-6
5.  009 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ม.1-3 6.  030 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง 3D ม.1-3
7.  012 การแข่งขันเครื่องร่อนบังคับด้วยวิทยุ DLG (Discus Launch Glider DLG) ม.4-6 8.  008 การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ ม.1-ม.6
9.  013 การประกวดภาพยนตร์สั้น บูรณาการภาษาจีน ม.1-ม.6 10.  039 การประกวดภาพยนตร์สั้น นำเสนอด้วยภาษาไทย ม.1-ม.6
11.  050 การประกวดภาพยนตร์สั้น นำเสนอด้วยภาษาอังกฤษ ม.1-ม.6 12.  014 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.1-ม.6
13.  035 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ ม.1-3 14.  036 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ ม.4-6
15.  049 การแข่งขันการออกแบบกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์ (Motion Infographic) ม.4-6 16.  006 การแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งเร็ว ม.1-3
17.  007 การแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งเร็ว ม.4-6 18.  031 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-3
19.  032 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-6 20.  033 การแข่งขันหุ่นยนต์แบบผสม ม.1-3
21.  034 การแข่งขันหุ่นยนต์แบบผสม ม.4-6 22.  051 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ รายการหุ่นยนต์เรือสี่ฝีพาย ควบคุมไร้สาย ม.4-6
23.  053 การประกวด Cover เพลงไทย ม.1-ม.6 24.  052 การแข่งขัน E-SPORT(ROV) ม.1-ม.6

004 ผลงานโรงเรียน

1.  048 สถานศึกษายอดเยี่ยมด้านการบริหารจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี โรงเรียน

 

กลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ict โรงเรียนในฝันและเครือข่าย
เจ้าภาพจัดการแข่งขัน ประจำปีการศึกษา 2566
โรงเรียนวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

Copyright © 2012-2014 All right reserved.