หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::46ict

ผลการแข่งขัน
“พัฒนาก้าวล้ำ นวัตกรรมเทคโนโลยี 46ICT ณ ดินแดนสุวรรณภูมิ” ของกลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ICT โรงเรียนในฝันและเครือข่าย ระหว่างวันที่ 9 – 11 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนสงวนหญิง จ

 

001 ผลงานครู

1.  001 การประกวดครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการยอดเยี่ยม ครู 2.  043 การประกวดครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านบริหารจัดการชั้นเรียนยอดเยี่ยม ครู
3.  044 การประกวดครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม ครู 4.  045 การประกวดครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านวิชาการยอดเยี่ยม ครู
5.  046 การประกวดครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านบริหารจัดการชั้นเรียนยอดเยี่ยม ครู 6.  047 การประกวดครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม ครู

002 นวัตกรรมของนักเรียน

1.  004 การประกวดการนำเสนอนวัตกรรมและผลผลิตที่เกิดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียน ม.1-3 2.  015 การประกวดการนำเสนอนวัตกรรมและผลผลิตที่เกิดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียน ม.4-6

003 กิจกรรมการแข่งขัน

1.  003 การแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล (STEM & IPST Microbox Project) นำเสนอภาษาไทย ม.1-3 2.  005 การแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล (STEM & IPST Microbox Project) นำเสนอภาษาอังกฤษ ม.1-3
3.  028 การแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล (STEM & IPST Microbox Project) นำเสนอภาษาไทย ม.4-6 4.  029 การแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล (STEM & IPST Microbox Project) นำเสนอภาษาอังกฤษ ม.4-6
5.  009 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ม.1-3 6.  030 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง 3D ม.1-3
7.  012 การแข่งขันโดรน อากาศยานปีกหมุน 4 ใบพัด (Quad Rotor) ม.4-6 8.  008 การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ ม.1-ม.6
9.  039 การประกวดภาพยนตร์สั้น นำเสนอด้วยภาษาไทย ม.1-ม.6 10.  013 การประกวดภาพยนตร์สั้น บูรณาการภาษาจีน ม.1-ม.6
11.  014 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.1-ม.6 12.  035 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ ม.1-3
13.  036 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ ม.4-6 14.  006 การแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งเร็ว ม.1-3
15.  007 การแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งเร็ว ม.4-6 16.  031 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-3
17.  032 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-6 18.  033 การแข่งขันหุ่นยนต์แบบผสม ม.1-3
19.  034 การแข่งขันหุ่นยนต์แบบผสม ม.4-6 20.  040 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-3
21.  041 การแข่งขันการต่อสมการคณิตศาสตร์ (A-Math) ม.1-3 22.  042 การแข่งขันการต่อสมการคณิตศาสตร์ (A-Math) ม.4-6

 

กลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ict โรงเรียนในฝันและโรงเรียนเครือข่าย
ณ โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี
http://www.sysp.ac.th
Copyright © 2012-2014 All right reserved.