หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : ผลงานครู

ลำดับ ID No. กิจกรรม บัตรรวม
1 048 1.000 โรงเรียนยอดเยี่ยมด้านการบริหารจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี ครู พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
2 044 3.000 การประกวดครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม ครู พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
3 047 6.000 การประกวดครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม ครู พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]

กรรมการตัดสิน
กิจกรรม : การประกวดครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม ครู

ลำดับ ชื่อ-สกุล บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายเตรียมพล ขอดคำ
2 นายทวีศักดิ เจริญเตีย
3 นายบุญลือ คำถวาย

กลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ict โรงเรียนในฝันและโรงเรียนเครือข่าย

Copyright © 2012-2014 All right reserved.