หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : นวัตกรรมของนักเรียน

ลำดับ ID No. กิจกรรม บัตรรวม
1 004 2.000 การประกวดการนำเสนอนวัตกรรมและผลผลิตที่เกิดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียน ม.1-3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
2 015 2.000 การประกวดการนำเสนอนวัตกรรมและผลผลิตที่เกิดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียน ม.4-6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]

กลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ict โรงเรียนในฝันและโรงเรียนเครือข่าย

Copyright © 2012-2014 All right reserved.