หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

[ ทั้งหมด   16 ส.ค. 2566   17 ส.ค. 2566   18 ส.ค. 2566   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 17 ส.ค. 2566

หมวดหมู่ : ผลงานครู

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : นวัตกรรมของนักเรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมการแข่งขัน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 014 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.1-ม.6 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ชั้น 2 17 ส.ค. 2566
18 ส.ค. 2566
09.00-15.00

หมวดหมู่ : ผลงานโรงเรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

กลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ict โรงเรียนในฝันและเครือข่าย
เจ้าภาพจัดการแข่งขัน ประจำปีการศึกษา 2566
โรงเรียนวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

Copyright © 2012-2014 All right reserved.